Kolejne dwa modele urządzeń AiD
wtorek, 10 września 2013 00:00
Drukuj

Oba modele będą służyły prezentacji na targach i konferencjach innowacyjnych rozwiązań jakie zostały zastosowane w tych urządzeniach przede wszystkim specjalistom i potencjalnym odbiorcom. Najbliższe to targi Materials Testing w Anglii (CANIS, 10-12.9.2013) oraz na wystawa Milipol w Paryżu (oba modele, 19-22.11.2013).

W dalszych planach jest też przekazanie obu modeli do Działu Edukacji i Szkoleń, gdzie pozwolą zilustrować wykłady poświęcone zastosowaniom technik jądrowych w przemyśle. Wzbogaci to ofertę dydaktyczno-popularyzatorską Działu oraz przyczyni się do promocji projektu AiD oraz szerzenia wiedzy o jego produktach.

Jest to trzeci model urządzenia – modelu akceleratora medycznego Coline 6.

Model urządzenia Canis Model urządzenia Swan