Program w TVP Info pt. „Era wynalazków”

Wyemitowany w połowie 2012 roku 9 odcinek 3 sezonu programu „Era wynalazków”. Ekipa telewizyjna wizutowała nasze pracownie konstruktorskie i przeprowadziła wywiady z pracownikami projektu.

 

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Innowacyjna Gospodarka Narodowe Centrum Badań Jądrowych Unia Europejska

stat4u