O projekcie
Informacje podstawowe Drukuj

Rozwój specjalizowanych systemów wykorzystujących akceleratory i detektory promieniowania jonizującego do terapii medycznej oraz wykrywania materiałów niebezpiecznych i odpadów toksycznych.

Nazwa beneficjenta Narodowe Centrum Badań Jądrowych
(d. Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana)
Wartość projektu 85 584 643,00 PLN
Udział Unii Europejskiej 67 507 000,00 PLN
Okres realizacji 1.1.2008 – 31.12.2013
Kierownik projektu dr Jacek Rzadkiewicz (TJ2)
tel. +48 22 71 80 465
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
(inne osoby zaangażowane w projekt)
 
Uzasadnienie celowości realizacji projektu AiD Drukuj

Celem projektu AiD jest wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej nauki i przemysłu w zakresie systemów do diagnostyki i terapii nowotworów oraz prześwietlania ładunków wielkogabarytowych.

Więcej…
 
Streszczenie projektu AiD Drukuj

Projekt AiD jest projektem pojedynczym, realizowanym jedynie przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Idea projektu, jaką jest budowa specjalizowanych systemów wykorzystujących akceleratory promieniowania jonizującego oraz detektory fotonów i neutronów, ma swoje korzenie w znaczącym, unikatowym w skali kraju i wysoko ocenianym na świecie potencjale naukowym NCBJ. Ciągły rozwój myśli naukowo-technicznej, prowadzone badania oraz współpraca z innymi ośrodkami naukowymi i przemysłowymi w kraju i za granicą, mają szanse znaleźć swoje odzwierciedlenie aplikacyjne w dziedzinach tak istotnych jak medycyna oraz ochrona granic.

Więcej…
 
Współpraca krajowa i zagraniczna Drukuj

Przy realizacji projektu Wnioskodawca zakłada współpracę zarówno z krajowymi, jak i zagranicznymi partnerami, w obszarze tematów naukowo-badawczych oraz techniczno-technologicznych. Przewiduje się prowadzenie wspólnych prac z Politechniką Warszawską w obszarze obliczeń i symulacji oddziaływania promieniowania i jego wpływu na niektóre materiały, w szczególności na elementy detektorów i układów elektronicznych. Innym obszarem są zagadnienia obrazowania medycznego, kompresji, integracji i systemów przesyłania danych medycznych, szczególnie zoptymalizowanych pod kątem standardu DICOM, a także specjalizowane elementy elektroniki detektorów wysokiego stopnia integracji. Istotnymi partnerami projektu będą ośrodki onkologiczne w kraju i za granicą.

Więcej…
 
Związek projektu AiD z celami Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Drukuj

Projekt przyczyni się do osiągnięcia celów wyznaczonych w I osi priorytetowej PO_IG:

Więcej…
 


 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Innowacyjna Gospodarka Narodowe Centrum Badań Jądrowych Unia Europejska

stat4u