Współpraca krajowa i zagraniczna
Drukuj

Przy realizacji projektu Wnioskodawca zakłada współpracę zarówno z krajowymi, jak i zagranicznymi partnerami, w obszarze tematów naukowo-badawczych oraz techniczno-technologicznych. Przewiduje się prowadzenie wspólnych prac z Politechniką Warszawską w obszarze obliczeń i symulacji oddziaływania promieniowania i jego wpływu na niektóre materiały, w szczególności na elementy detektorów i układów elektronicznych. Innym obszarem są zagadnienia obrazowania medycznego, kompresji, integracji i systemów przesyłania danych medycznych, szczególnie zoptymalizowanych pod kątem standardu DICOM, a także specjalizowane elementy elektroniki detektorów wysokiego stopnia integracji. Istotnymi partnerami projektu będą ośrodki onkologiczne w kraju i za granicą.

Przewidywana współpraca z Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów dotyczyć będzie specjalizowanych układów mechanicznych do akceleratorów medycznych, w szczególności do precyzyjnego i powtarzalnego pozycjonowania matryc obrazujących (tzw. Portal Imaging System), a także samobieżnego podwozia akceleratora śródoperacyjnego oraz układu "dokowania" wiązki elektronowej do aplikatora w otwartym polu operacyjnym.

Przy opracowywaniu akceleratora do systemu kontroli granic planowane są badania w kierunku zastosowania dwóch różnych energii wiązki promieniowania X. Wytworzenie takich wiązek w czasie rzeczywistym wymaga zastosowania szczególnych układów modulatorów WN jako układów zasilających źródło mocy mikrofalowej. Nowe, dedykowane rozwiązanie na potrzeby systemów prześwietlania wielkogabarytowego zostanie opracowane przy współpracy ze szwedzką firmą Scandi Nova, liderem w dziedzinie modulatorów typu Solid-State.

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Innowacyjna Gospodarka Narodowe Centrum Badań Jądrowych Unia Europejska

stat4u