ProduktyColine 6 – akcelerator elektronów do nowoczesnej radioterapii Drukuj
Coline 6 Niskoenergetyczny akcelerator Coline 6 stanowi I model akceleratora wysokospecjalistycznego opracowanego w ramach projektu AiD. Urządzenie wytwarza wiązki fotonów o energii 6 MV jest przeznaczony do leczenia większości powszechnie spotykanych typów raka; zaspakajając do 80% potrzeb w zakresie radioterapii.
Więcej…
 
IntraLine – akcelerator śródoperacyjny Drukuj
IORT Radioterapia śródoperacyjna IntraLine jest jedną z najnowocześniejszych metod leczenia wielu rodzajów nowotworów. Leczenie to polega na połączeniu zabiegu chirurgii onkologicznej z bezpośrednio po nim następującym zabiegiem radioterapii wiązką elektronów o dużej energii i intensywności podawaną bezpośrednio w otwarte pole operacyjne. Procedura ta pozwala skrócić całe leczenie o kilka tygodni, podnieść jego skuteczność a w przypadku nowotworu piersi uniknąć pełnej mastektomii.
Więcej…
 
INLINE PN 50 – igła fotonowa do radioterapii raka piersi w metodzie zachowawczej Drukuj
INLNE PN 50 W NCBJ Świerk jest opracowywane innowacyjne elektroniczne źródło promieniowania X przeznaczone do śródoperacyjnych naświetleń guzów piersi w leczeniu zachowawczym. Źródło będzie charakteryzować się specjalnej konstrukcji anodą zaprojektowaną do radioterapii raka piersi. Optymalizowana pod tym kątem anoda będzie stosunkowo odporna mechanicznie, co powinno znacznie ułatwić pracę chirurgom. Ponadto ergonomiczny kształt obudowy źródła pozwoli lekarzowi bardzo precyzyjne umieścić końcówkę anody dokładnie w loży po wyciętym guzie.
Więcej…
 
SWAN – system wykrywania materiałów niebezpiecznych Drukuj
SWAN System wykrywania materiałów niebezpiecznych to mobilne urządzenie do wykrywania i identyfikacji materiałów wybuchowych i substancji toksycznych. Urządzenie to to mobilny zestaw do wykonywania analizy izotopowej obiektów, do których dostęp może być utrudniony bądź niemożliwy.
Więcej…
 
CANIS – system radiograficzny Drukuj
CANIS  Demonstrator graniczny jest urządzeniem służącym do prześwietlania ładunków wielkogabarytowych na granicach. W jego skład wchodzi dwuenergetyczny akcelerator 4MeV/6MeV oraz system detekcyjny. System ten ma za zadanie dokonywać detekcji promieni X po ich przejściu przez prześwietlane wielkogabarytowe ruchome obiekty, zamieniać je na postać cyfrową, przesyłać do komputera, składać z tych danych obraz i wyświetlać go na ekranie monitora w celu identyfikacji ich zawartości.
Więcej…
 


 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Innowacyjna Gospodarka Narodowe Centrum Badań Jądrowych Unia Europejska

stat4u