Wojskowa Akademia Techniczna ocenia i podpowiada w sprawie demonstratora SWAN
niedziela, 02 czerwca 2013 18:18
Drukuj

Wykorzystanie TNAA identyfikacji izotopowej materiałów niebezpiecznych oraz prezentacja stanu prac nad demonstratorem SWAN były głównymi tematami zorganizowanego w dniu 21.5.2013, kolejnego w ramach projektu AiD, dyskusyjnego panelu ekspertów.

Panel zorganizowany przez Zakład Elektroniki i Systemów Detekcyjnych (TJ4) Narodowego Centrum Badań Jądrowych prowadził dr Michał Gierlik, kierownik grupy demonstratora SWAN w Zakładzie Elektroniki i Systemów Detekcyjnych (TJ4). Wśród zaproszonych gości znaleźli się pracownicy Instytutu Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej w składzie: prof. dr hab. inż. Zbigniew Bielecki, ppłk dr inż. Janusz Mikołajczyk, mjr dr inż. Jacek Wojtas oraz dr inż. Norbert Pałka oraz przedstawiciel firmy Pentacomp – p. Piotr Bazylewicz. NCBJ reprezentowali: dr. Agnieszka Syntfeld-Każuch (Dyrektor Departamentu Aparatury i Technik Jądrowych), prof. Maria Szeptycka, mgr inż. Stefan Korolczuk, mgr Tomasz Krakowski i mgr Łukasz Kaźmierczak.

Zaproszeni goście z zainteresowaniem zapoznali się z wynikami prac nad demonstratorem SWAN. W szczególności zainteresowani byli szczegółami budowy układu detekcyjnego – rodzajem detektorów i ich rolą w procesie zbierania danych. Pozostałe pytania związane były głównie z możliwościami urządzenia oraz działaniem algorytmów decyzyjnych, czyli warunkami automatycznej klasyfikacji do konkretnej grupy w przypadku, gdy badany materiał nie został jednoznacznie zidentyfikowany. Propozycje dalszych testów demonstratora dotyczyły ustalenia wartości parametrów podawanych przez producentów urządzeń o zbliżonym przeznaczeniu, czyli współczynnika fałszywych alarmów i błędnych identyfikacji negatywnych (nierozpoznania materiału wybuchowego). Niewątpliwie przy okazji kolejnej, publicznej prezentacji należy być przygotowanym na przeprowadzenie ślepych testów
identyfikacji nieznanych operatorom próbek.

To niezwykle udane spotkanie dało możliwość nie tylko zapoznania się nawzajem z technologią, ale również z ludźmi z pasją. Pozwoliło ono też połączyć siły we wspólnych przedsięwzięciach i dać początek owocnej współpracy.

 

 

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Innowacyjna Gospodarka Narodowe Centrum Badań Jądrowych Unia Europejska

stat4u